Veiklos auditas

Teismo ekspertizė

Finansų valdymas ir kontrolė

Ekspertinis tyrimas – teismo ar teisėjo pavedimu atliekamas tyrimas, kuriam naudojamos specialios žinios ir kurio eiga bei rezultatai fiksuojami ekspertizės akte.

Mūsų teismo ekspertas gali atlikti:

  • Finansų ekspertizę;
  • Ekonominę ekspertizę;
  • Buhalterinę ekspertizę.

Ekspertizės metu nustatomas turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų apskaitos, materialių vertybių ir lėšų pajamavimo ir nurašymo į išlaidas, pelno (nuostolio) apskaičiavimo ir paskirstymo, biudžeto lėšų naudojimo, įmonės finansinės būklės ir veiklos rodiklių ar fizinių ir juridinių asmenų tarpusavio atsiskaitymo operacijų pagrįstumas, materialių vertybių ir piniginių lėšų trūkumas, perteklius, jų atsiradimo laikotarpis, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, mokesčių ir mokėjimų į biudžetus ir fondus ar finansinės atskaitomybės teisingumas, negauta nauda (negautos pajamos) dėl sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, apskaitos ir kontrolės trūkumai.