Veiklos auditas
Paslaugos

Drauge užtikrinkime nuolatinį Jūsų įmonės augimą!

Augimo, net ekonominio nuosmukio sąlygomis, ir sėkmingo verslo priežastis yra išmintingas pinigų srauto valdymas ir kontrolė. Veiklos auditas, kaip visapusis veiklos vertinimo instrumentas, tampa trumpalaikių ir ilgalaikių strateginių planų ir valdymo sprendimų pagrindu.

Paslaugos

Veiklos auditas

Veiklos auditas

Žinant, kokie trūkumai ir apribojimai būdingi konkrečiai įmonei ir jos sistemos procesams, galima nustatyti sėkmingo augimo ir plėtros kryptis.

Finansų valdymas ir kontrolė

Finansų valdymas ir kontrolė

Pinigų įsigijimo ir panaudojimo planavimas ir organizavimas, siekiant didinti savininkų turto ir kartu įmonės vertę.

Tyčinio bankroto tyrimas

Tyčinio bankroto tyrimas

Atestuotas vidaus auditorius atliks objektyvų ir nepriklausomą ūkinės finansinės veiklos tyrimą, ir pateiks specialisto ataskaitą teismui.

Metodikos

TOC

TOC

Valdykite apribojimus, didinkite pralaidumą silpniausiose organizacijos grandyse.

LEAN

LEAN

Pašalinkite veiksmus, kurie nesukuria pridėtinės vertės.

6 SIGMA

6 SIGMA

Sumažinkite defektų skaičių.